Tänu Sinule.

Toetusfondi tegevus on kantud põhimõttest vähendada ebavõrdsust tervises ja meie eesmärk on toetada Kuressaare Haigla tegevusi elanikkonna tervise taastamisel, hoidmisel ja edendamisel. Lisarahastuse leidmine on vajalik et katta teenuseid mida Eesti Haigekassa hetkel ei rahasta. Tervishoiu toetamine on Toetusfondi tegevuse alus ja me ei kitsenda oma tegevust ainult Saaremaa heaks. Oleme rõõmuga partneriteks erinevatel terviseteadlikkuse tõstmisele ja ühiskonda siduvatele algatustele panustades nii meie kõikide tervisesse.

Helista ja toeta

900 0105

5€


900 0110

10€

Tee pai

Annetamiseks helista 9000105 (5€) või 9000110 (10€), või tee ülekanne Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond a/a EE824204278618211200 märksõna ”PAI”

PAI on kodanikualgatus, mis saab teoks sadade inimeste ja ettevõtete vabatahtliku panusena. See, mida me teeme, on reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus neile inimestele, kes hoolitsevad meie tervise eest igapäevaselt ja pandeemias võitlevad meie elude eest, tehes seda peamiselt nähtamatult. PAI keskendub õdede ja hooldustöötatajate märkamisele ja tänamisele. Sõltumata sellest, millises linnas, vallas, haiglas või hooldekodus nad täna oma igapäevast tööd teevad, tahame me kinkida neile oma tänu koos reaalse emotsiooniga. Kui paljudeni jõuame, sõltub Sinu panusest.

Fondist

Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfondi ( edaspidi lühendatult Toetusfond) põhieesmärk on abi osutamine Kuressaare Haiglale, lisafinantseerimine ning mitterahaline abi vastavalt haigla vajadusele ja haigla juhtkonna poolt seatud prioriteetidele. Oma eesmärkide saavutamiseks organiseerib Toetusfond koostööd sponsoritega ja kogub annetusi ning korraldab rahaliste vahendite hankimist ja arendab muud majanduslikku tegevust, mis aitab kaasa Kuressaare Haigla eesmärkide saavutamisele.

Aadress:
Aia 25 Kuressaare 93815 Saaremaa
Reg. nr 90015070

Siiri Rannama
Tegevjuht
Telefon: +372 5203651
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Märt Kõlli
Nõukogu esimees
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Annetus

Annetustelefonile helistades

900 0105 5€
900 0110 10€

Teed PAI tervishoiutöötajatele:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond
Coop Pank: EE824204278618211200
Selgitus: PAI

Toetad tervishoidu Kuressaare Haiglas:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond

Swedbank: EE592200221076182498
SEB pank: EE101010220287560227
Selgitus: Toetus