Tänu Sinule.

Toetusfondi eesmärk on tervishoidu toetada ning vähendada selles valdkonnas valitsevat ebavõrdsust. Selleks, et katta teenuseid, mida Eesti Haigekassa hetkel ei rahasta, on aga vaja lisarahastust. Me töötame selle nimel, et toetada Kuressaare Haigla pingutusi ja samme kogukonna tervise taastamisel, selle hoidmisel ja edendamisel.
Seejuures ei pinguta me vaid saarlaste nimel ega kitsenda oma tegevust vaid Saaremaa piiresse, vaid oleme rõõmuga partneriks erinevatele algatustele üle kogu Eesti. Lööme kaasa kõigis ettevõtmistes, mis aitavad inimeste seas terviseteadlikkust tõsta ja ühiskonda seeläbi siduda. Sel viisil saame anda panuse meie kõigi tervise heaks.

Helista ja toeta

900 0105

5€


900 0110

10€

Otsime ämmaemandat!

Kuressaare Haigla Toetusfond kuulutab välja ämmaemanda tööleasumise toetuse!🤰🤱

Äkki oled just Sina see uus inimene meie sünnitusosakonda, kes soovib panustada oma oskusi ja teadmisi selleks, et uued saarlased saaksid saaksid sündida turvaliselt ja kindlalt?😍 Selleks, et hoida Kuressaare Haigla sünnitusabi teenust jätkuvalt tasemel, on Kuressaare Haigla Toetusfond välja pannud tööle asumise toetuse ämmaemandale, kes pole siiani veel Kuressaare Haiglas töötanud ning sooviks just nüüd osakonnaga liituda. Oma panuse ettevõtmisesse on andnud ka MTÜ Vöimalus. Ja motivatsioonipaketis on nii mõndagi põnevat.

Pakkumises on näiteks Kuressaares asuv elamispind terveks aastaks - nii on valveid tegeval ämmaemandal lihtne vajadusel kiirelt haiglasse jõuda. Lisaks saab uus ämmaemand 8000 eurot tööle asumise toetust! “Ootame Kuressaare haiglasse rõõmsameelset ämmaemandat, keda motiveerib naise eest hoolitsemine kogu elukaare vältel. Kuressaare haiglas saab ämmaemand ennast proovile panna kõigis ämmaemanda pädevust puudutavates valdkondades- tehes rasedate vastuvõtte, teostades sünnitusjärgset kontrolli, viies läbi perekooli loenguid. Lisaks muidugi statsionaar, kus peale sünnitusega seotud toimingute on märksõnaks ka günekoloogia, kus saab pakkuda naistele parimat võimalikku tuge,” ütles Kuressaare Haigla ämmaemandus- ja õendusjuht Mari-Liis Aus. Kogu selle ettevõtmise ja konkurssi eesmärk on tagada kõrgetasemelise sünnitusabi jätkumine Saaremaal ning palgata tööle täiskoormusega ämmaemand. Leping kohustab töötama Kuressaare haiglas täistööajaga ämmaemandana kolm aastat.

Teaduslikult on tõestatud, et ämmaemanda toetatud sünnitustel esineb vähem keisrilõikeid, sünnitusteede rebendeid, väheneb sünnitusjärgse depressiooni tekkimise võimalus ning suureneb rinnaga toitvate emade hulk. Mandril valveid tegemas käivad ämmaemandad ei pruugi saavutada saare naistega vajalikku sidet, lisaks näevad tulevased emad neid harva ning loomulikult ei teki seeläbi ka usalduslikku suhet. Ämmaemand on tihti esimene, kes märkab koduvägivalda, sõltuvushäireid, muid sotsiaalseid probleeme ning võib osutuda inimeseks, kes ühel või teisel moel päästab ema või lapse elu.

Kvaliteetse sünnitusabi jätkumine on oluline argument noorte perede Saaremaale kolimisel, aga ka siin juba elavate perede paigale jäämisel. Ämmaemand on lisaks ka vajalik koostööpartner erinevates tervist puudutavates küsimustes nii naiste-, laste- kui perearstidele. Ootused sünnitusabi suhtes tõusevad pidevalt ning naised soovivad enda ning beebi eest hoolitsema tõepoolest parimatest parimat. Ja meie ülesanne on seda neile tagada. Arvestades ämmaemanda rolli ja tähtsust naiste ja perede elus, on projekti sihtgrupiks Kuressaare haigla teeninduspiirkonda kuulub rohkem kui 34 500 inimest. Tervishoiutöötajate vähesus on kujunenud üheks Eesti tervishoiu teravaimaks probleemiks ning suur puudus on just õendustöötajatest ja nende hulgas ka ämmaemandatest. Ka Kuressaare Haigla on oma ridadesse püüdnud leida uusi ämmaemandaid, kuid siiani kahjuks tulutult.

Peamiselt tuuakse Saaremaale tööle mitteasumisel välja kaks põhjust, milleks on rahalise toetuse ja elamispinna puudumine. Nende takistuste likvideerimiseks olemegi välja pannud kõnealuse toetuse. Professionaalse ämmaemanda roll naise ja tema perekonna elus on unustamatu – see on inimene, kelle kätesse usaldatakse korraga lausa kaks elu. Selleks, et sünnitusabi püsiks Saaremaal kättesaadava, tasemel ja usaldusväärsena, on kriitiliselt vajalik motiveeritud ja lojaalsete ämmaemandate olemasolu. “Kuressaare haigla on ääretult tänulik toetusfondile, kes on tulnud välja täiesti erakordse initsiatiiviga, mis on tööle asumise toetuse näol suunatud just õenduspersonalile. Me peame natukene ära kasutama saarlaslikku jonnakust ning otsima ka ise probleemidele lahendusi ning tegema kõik endast oleneva, et Saare maakonna elanikud saaksid siin sündida ja elada teadmisega, et nende tervise eest on hoolt kantud,” sõnas Kuressaare Haigla juht Märt Kõlli. “Loodame, et konkursil pakutud hüved on piisavalt motiveerivad ning ootame hoogsat kandideerimist,” lisas ta.

Kandidaadilt ootame 👇:
👉ämmaemanda kutset,
👉elulookirjeldust,
👉motivatsioonikirja,
👉kohustuste täitmist (töötada 3a täiskoormusega Kuressaare Haiglas),
👉valmisolekut töötada nii ambulatoorses kui ka statsionaarses üksuses

Küsimused ja dokumendid palume adresseerida meilile toetusfond@saarehaigla.ee. 😊

Fotol Kuressaare Haigla juht Märt Kõlli, SA Kuressaare Haigla Toetusfondi juhataja Siiri Rannama ja Kuressaare Haigla ämmaemandus- ja õendusjuht Mari-Liis Aus.

Teeme pai!

2021.-2022. aastal toimus PAI kampaania.

PAI oli kodanikualgatusena sündinud heategevusprojekt – reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötajatele, kes hoolitsevad igapäevaselt inimeste tervise eest ja võitlesid COVID-19 pandeemias ennastohverdavalt. Kampaania tulemusena kingiti ligi 15 000 õele ja hooldustöötajale PAI kinkekaardid väärtusega 50 eurot. Kampaania raames andis oma panuse 5040 eraisikut ja 189 ettevõtet kogusummas ligi 685 tuhat eurot. Kampaania leidis ühiskonnas positiivse vastuvõtu ja aitas õdesid ja hooldustöötajaid esile tõsta ja väärtustada.

PAI kampaania eestvedajad olid Meelis Kubits, Katri Link, Siiri Rannama ja Eva Võssotskaja. Kuressaare Haigla Toetusfond oli algatuse strateegiliseks partneriks.

Eesti Hotellide ja restoranide Liit ning Eesti Õdede Liit omistasid Pai algatusele Aasta teo tiitlid.

Rohkem infot leiab PAI kampaania veebilehel ja Facebookis.

Paadiralli

Kuressaare Ametikool korraldas 6. mai õhtupoolikul Kuressaares Tori jõe suudmes heategevusliku paadiralli.

Üritusega koguti üle 1300 euro, mis läheb Kuressaare Haigla Toetusfondile, et sisustada meie haiglas noorte vaimse tervise kabinet, mis võimaldab läbi viia laste ja noorte tunnetustegevuse uuringut ning tõsta haigla psühholoogide töö uuele tasemele, teatab Kuressaare ametikool.

Paadiralli on osa ametikooli 100. juubeli ja Kuressaare linna sünnipäeva tähistamisest.

Purjekad valmistasid ametikooli õpilased ja neid said soetada kõik soovijad. Kõik purjekad nummerdati ning startisid Tori jõe silla äärest samaaegselt.

Ürituse korraldamise eestvedaja on ametikooli sotsiaalpedagoog Piia Prei.

„100. juubeli puhul soovisime taaselustada kunagise Vallikraavi Veeralli, mida ametikool aastaid korraldas – seda uutmoodi ja heategevuslikus võtmes,“ rääkis Prei. „Olen ise elanud kaasa Tallinnas korraldatavale heategevuslikule pardirallile. Meil on ürituse sisu ning eesmärgi osas kokkupuutepunkte. Saime pardiralli korraldajatelt oma üritusele ka heakskiidu.“

„Tegelen igapäevaselt suures osa noorte vaimse tervise probleemidega ja seetõttu on mulle hingelähedane seda teemat fookuses hoida ja aidata ka laiemalt kaasa, et meie noored ning saaksid oma muredele tuge,“ märkis Prei.

Galerii


Fondist

Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfondi (edaspidi Toetusfond) põhieesmärk on Kuressaare Haiglale abi osutamine. Aitame vastavalt haigla vajadusele ning haigla juhtkonna seatud prioriteetidele leida vajalikke lisafinantseeringuid ning vajadusel ka mitterahalist abi nii meie haigla kui ka tervishoiusektori arendamiseks üleriigiliselt.
Seatud eesmärkide saavutamiseks organiseerib Toetusfond koostööd sponsoritega, kogub annetusi ning aitab hankida raha haigla vajalike kulude katteks. Arendame ka muud majanduslikku tegevust, mis aitab Kuressaare Haiglal saavutada eesmärke, mis on üles seatud kogukonna tervist ja heaolu silmas pidades.

Aadress:
Aia 25 Kuressaare 93815 Saaremaa
Reg. nr 90015070

Siiri Rannama
Tegevjuht
Telefon: +372 54450720
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Märt Kõlli
Nõukogu esimees
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Alates 1. aprillist 2021. a. kuulub SA Kuressaare Haigla Toetusfond tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirja, seega on annetused maksuvabad ja märgitavad teie tuludeklaratsioonis.
Täname kõiki toetajaid!


Loo oma üritus

Soovides oma üritusega toetada Kuressaare Haiglat, palume kirjutada meile aadressil toetusfond@saarehaigla.ee

Tule toetajaks!

Soovides toetada Kuressaare Haigla pingutusi ja samme kogukonna tervise taastamisel, selle hoidmisel ja edendamisel, saab seda teha kas koostöö korras või rahalise toetusena. Regulaarse või ühekordse rahalise annetuse palume teha järgmiselt:

Makse saaja: SA Kuressaare Haigla Toetusfond
Swedbank: EE592200221076182498
SEB pank: EE101010220287560227
Coop Pank: EE824204278618211200
Selgitus: Toetus

Alates 1. aprillist 2021. a. kuulub SA Kuressaare Haigla Toetusfond tulumaksuvabastusega mittetulundusühingute nimekirja, seega on annetused maksuvabad ja märgitavad teie tuludeklaratsioonis.
Oleme tänulikud kõikidele oma toetajatele!

Annetustelefonile helistades

900 0105 5€
900 0110 10€

Toetad tervishoidu Kuressaare Haiglas:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond

Swedbank: EE592200221076182498
SEB pank: EE101010220287560227
Coop Pank: EE824204278618211200
Selgitus: Toetus