Tänu Sinule.

Toetusfondi eesmärk on tervishoidu toetada ning vähendada selles valdkonnas valitsevat ebavõrdsust. Selleks, et katta teenuseid, mida Eesti Haigekassa hetkel ei rahasta, on aga vaja lisarahastust. Me töötame selle nimel, et toetada Kuressaare Haigla pingutusi ja samme kogukonna tervise taastamisel, selle hoidmisel ja edendamisel.
Seejuures ei pinguta me vaid saarlaste nimel ega kitsenda oma tegevust vaid Saaremaa piiresse, vaid oleme rõõmuga partneriks erinevatele algatustele üle kogu Eesti. Lööme kaasa kõigis ettevõtmistes, mis aitavad inimeste seas terviseteadlikkust tõsta ja ühiskonda seeläbi siduda. Sel viisil saame anda panuse meie kõigi tervise heaks.

Helista ja toeta

900 0105

5€


900 0110

10€

Teeme pai!

Annetamiseks helista 9000105 (5€) või 9000110 (10€), või tee ülekanne Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond a/a EE824204278618211200 märksõna ”PAI”

PAI on kodanikualgatus, mis saab teoks sadade inimeste ja ettevõtete vabatahtliku panusena. See, mida me teeme, on reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus neile inimestele, kes hoolitsevad meie tervise eest igapäevaselt ja pandeemias võitlevad meie elude eest, tehes seda peamiselt nähtamatult. PAI keskendub õdede ja hooldustöötatajate märkamisele ja tänamisele. Sõltumata sellest, millises linnas, vallas, haiglas või hooldekodus nad täna oma igapäevast tööd teevad, tahame me kinkida neile oma tänu koos reaalse emotsiooniga. Kui paljudeni jõuame, sõltub Sinu panusest.

Fondist

Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfondi (edaspidi Toetusfond) põhieesmärk on Kuressaare Haiglale abi osutamine. Aitame vastavalt haigla vajadusele ning haigla juhtkonna seatud prioriteetidele leida vajalikke lisafinantseeringuid ning vajadusel ka mitterahalist abi.
Seatud eesmärkide saavutamiseks organiseerib Toetusfond koostööd sponsoritega, kogub annetusi ning aitab hankida raha haigla vajalike kulude katteks. Arendame ka muud majanduslikku tegevust, mis aitab Kuressaare Haiglal saavutada eesmärke, mis on üles seatud kogukonna tervist ja heaolu silmas pidades.

Aadress:
Aia 25 Kuressaare 93815 Saaremaa
Reg. nr 90015070

Siiri Rannama
Tegevjuht
Telefon: +372 5203651
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Märt Kõlli
Nõukogu esimees
E-post: toetusfond@saarehaigla.ee

Annetus

Annetustelefonile helistades

900 0105 5€
900 0110 10€

Teed PAI tervishoiutöötajatele:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond
Coop Pank: EE824204278618211200
Selgitus: PAI

Toetad tervishoidu Kuressaare Haiglas:

Saaja: Sihtasutus Kuresaare Haigla Toetusfond

Swedbank: EE592200221076182498
SEB pank: EE101010220287560227
Selgitus: Toetus